Privacybeleid

DiVan Tegels & Sanitair

Deze privacyverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 05-04-2022 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

DiVan Tegels & Sanitair kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DiVan Tegels & Sanitair., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DiVan Tegels & Sanitair verstrekt. DiVan Tegels & Sanitair kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam 
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer 
  • Uw e-mailadres 
  • Ip-adressen 

Waarom DiVan Tegels & Sanitair uw gegevens nodig heeft 

DiVan Tegels & Sanitair verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt met DiVan Tegels & Sanitair  via onze website www.divantegels.nl, via het formulier. Via ons formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of dienst te kunnen aanbieden. 

De website van DiVan Tegels & Sanitair verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens anoniem afgesteld en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. 

Hoe lang DiVan Tegels & Sanitair uw gegevens bewaart 
 

DiVan Tegels & Sanitair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. 

Delen met anderen 

DiVan Tegels & Sanitair gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die DiVan Tegels & Sanitair via onze website verzamelt, verstrekt DiVan Tegels & Sanitair niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen zonder uw expliciete toestemming. Wij hebben met al onze verwerkers, zoals de hosting en webbouwers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. 

Cookies 

DiVan Tegels & Sanitair gebruikt geen functionele of marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ook maakt DiVan Tegels & Sanitair geen gebruik van soortgelijke technieken middels lokale opslag van uw computer en sessieopslag van uw browser. 

Beveiliging
 

DiVan Tegels & Sanitair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DiVan Tegels & Sanitair maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook andere beveiligingstechnieken worden ingezet om uw gegevens te bewaken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@divantegels.nl. DiVan Tegels & Sanitair zal zo snel mogelijk, binnen een redelijke termijn, op uw verzoek reageren. 

Contact 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van DiVan Tegels & Sanitair door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@divantegels.nl. www.divantegels.nl is een website van DiVan Tegels & Sanitair. 

DiVan Tegels & Sanitair is als volgt te bereiken: 

Postadres: De Kazematten 5, 6681CS, te Bemmel 
Vestigingsadres: De Kazematten 5, 6681CS, te Bemmel 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73552941 
Telefoon: 0481 - 44 30 00 
E-mailadres: info@divantegels.nl 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.